Tea

“ชา” เสน่ห์ของมันคือการ โชยกลิ่นหอมหวน เพิ่มความชุ่มคอ ชาที่กำลังนิยมกันอยู่จะมาจาก จีน อินเดีย อังกฤษ และ ญี่ปุ่น ส่วนที่ประเทศฝรั่งเศสดินแดนอันโรแมนติก วัฒนธรรมการดื่มชาของผู้คนที่นี่ ก็น่าหลงใหลไม่แพ้ชาติอื่นๆเลยนะคะ

“ชา” เสน่ห์ของมันคือการ โชยกลิ่นหอมหวน เพิ่มความชุ่มคอ ชาที่กำลังนิยมกันอยู่จะมาจาก จีน อินเดีย อังกฤษ และ ญี่ปุ่น ส่วนที่ประเทศฝรั่งเศสดินแดนอันโรแมนติก วัฒนธรรมการดื่มชาของผู้คนที่นี่ ก็น่าหลงใหลไม่แพ้ชาติอื่นๆเลยนะคะ